IKLAN

Ilmu Kejawen Syekh Siti Jenar (Bagian III)


Klik-Jogja - Pangkur

Nimas Ratu Kalinyamat, 
Tilar wisma sumengka angganing wukir, 
Tapa wuda sinjang rambut, 
Aneng gunung Danaraja, 
Apratiknya tan arsa tapihan ingsun, 
Yen tan antuk adiling Hyang, 
Patine sedulur mami. 

Kapindhone kakung ingwang, 
Hiya dene si Jipang kang mateni, 
Yen ora kelakon lampus, 
Si bethut Arya Jipang, 
Eningena gantiya ingkang winuwus,
Pangeran Harya Penangsang, 
Pajineman kang den ulig.

Kelangkung prawiranira, 
Agal alus tan ana den wegahi, 
Cinatur jineman wau, 
Dhasar wong tau tatal,
Asring kinen akarya randhaning Ratu, 
Kekes Bupati bang wetan, 
Dene wong papat sinekti.

Pangeran Jipang ngendika, 
Mring wong papat kang sarya den kasihi, 
Kabeh sun jaluk gawemu, 
Padha lakuwa dhustha, 
Lan cidranen Sultan Pajang amrih lampus, 
Yen kelakon gawenira, 
Papat suk karya Bupati.

Si Setan Kober tamakna, 
Pamit nembah dhuwung dipun tampeni, 
Winanti wanti dhustha wus, 
Mesat sekawan pisan, 
Tan kawarna, lampahe sekawan rawuh, 
Kabeh kudu kawruhana, 
Amomor duk kala menjing.

Wus prapta sajroning pura, 
Kawarnaa lakune dhustha nenggih, 
Murih dalan ribet ribut, 
Malumpat pager bata, 
Panjingira aneng sajroning Kadhatun, 
Maling sekti papat pisan, 
Wus prapta pra sami ndingkik.

Mataram memang kelanjutan Pajang. Sambung menyambung demi anyaman peradaban. Tafsir dan makna ajaran mengandung nilai sejarah. Panembahan Senapati adalah putra Sultan Hadiwijaya yang diasuh Ki Ageng Pemanahan.
Bersambung
(Editor : Triana)

Posting Komentar

0 Komentar