IKLAN

Macapat Hari Natal 25 Desember 2023

Oleh: Purwadi

KlikJogja - 1.Dhandhanggula Hari Natal

Kang winarni pambagya prayogi, 
Anyarengi hari raya Natal, 
Pinuju tanggal selawe, 
Desember telu likur,
Kadang rowang sedulur sami, 
Dhateng Maha Kuwasa, 
Munjuk suka sukur, 
Pasrah jatining panembah,
Sungkem bekti miturut pranatan agami, 
Piwulang kasampurnan. 

2.Kinanthi Natal

Wulang wuruk ingkang agung, 
Hari Natal mangastuti, 
Murih jalma sulaksana, 
Wasis titis samukawis, 
Jiwa rasa kamanungsan, 
Ngudi karyenak sesami. 

3.Pangkur Natal

Natal ambangun bebrayan, 
Tata titi ing sakjroning negari, 
Jawat asta guyub rukun, 
Bhinneka Tunggal Ika, 
Anyengkuyung sesanti kang adi luhung, 
Wejangan Empu Tantular, 
Wiwit jaman Majapahit. 

4.Gambuh Natal

Hari Natal kang luhur, 
Ngraketake pra mitra sedulur, 
Tamu rawuh gupuh aruh warni warni, 
Saguh suguh tangguh wutuh, 
Eca sekeca miraos. 

5.Mijil Natal

Jajan Natal sarwa mbanyu mili, 
Rasa enak cocok, 
Mathuk esuk nganti wayah sore, 
Ngagem busana kang edi peni, 
Hormat hari becik, 
Sepisan setahun. 

6. Asmarandana Natal

Perayaan ing sabumi, 
Bagya mulya hari Natal, 
Sabang nganti Merauke, 
Ing wilayah Nusantara, 
Kondhang wibawa widada, 
Mrih ayu hayu rahayu, 
Negara Indonesia. 

 
     Kunjungan selamat natal antar keluarga

7.Sinom Natal

Sakjroning pahargyan Natal, 
Sumorot cahya nelahi, 
Pribadi jalma utama, 
Subasita luhur budi, 
Setya waspada eling, 
Mila jumbuh kang ginayuh, 
Sembada ingkang jinangka, 
Sayekti ingkang kaesthi, 
Dadya marga nggayuh mulyaning negara. 

8. Durma Natal

Jangkah polah kang den arah oleh berkah, 
Hari Natal sekawit, 
Tansah mbudidaya, 
Ayem tata raharja, 
Gemah ripah loh jinawi, 
Sadhengah titah, 
Manggih suka basuki. 

9. Pucung Natal

Mesem ngguyu adik adik kakang mbakyu, 
Temu hari natal, 
Pakdhe Budhe Paklik Bulik, 
Bapak ibu simbah ingkang paring berkah. 

10. Maskumambang Natal

Ayo eling hari Natal weh pepeling, 
Nggegulang marang piwulang, 
Kamot saking Kitab Suci, 
Minangka obore jagat. 

11.Megatruh Natal

Sigra nglilir tumangkar makmur sempulur, 
Hari Natal awoh becik, 
Ing raga badan saujur, 
Miturut ilmu sejati, 
Jiwa ragane tan pedhot. 

Sugeng Hari Raya Natal. 
25 Desember 2023

Purwadi, 
Sari Indah Setiani, Adityo Jatmiko,
Aryo Bimo Setianto, Anindito Wisnu Prasetyo. 

(Editor: Triana)

Posting Komentar

0 Komentar