IKLAN

Babat Tanah Simo Boyolali

Illustrasi

| Kontributor :Purwadi|
| Uploader: Triana |

KlikJogjaJejer Kademangan. 
Sinuwun Paku Buwana VIII atau Raden Kusen lahir  Sima, tanggal 20 April 1789. Ibunya bernama Raden Ayu Rantansari. 
Garwa raja Surakarta ini putra Raden Jayakartika. Keturunan langsung Ki Ageng Singaprana. 
Tanggal 17 Mei 1860 dilakukan pelantikan Raden Jayawidagada sebagai Demang Sima. 
Hadir Demang Wanasegara, Klega, Juwangi. Tema pembicaraan mengenai pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi dan penataan birokrasi. 

Jejer keputren, 
Nyi Demang Jayawidagda bersama Cangik Limbuk. Bicara tentang emansipasi wanita. 

Jejer Wadhuk, Cengklik. 
Sengkuni dan Kurawa piknik di Wadhuk Cengklik. Mereka hendak mengganggu acara penobatan Demang Sima. Menyusun rencana kekacauan. 

Jejer Gunung, Kemukus. 
Mahluk halus di Gunung Kemukus berkoalisi dengan Kurawa. Rencana membuat kekacauan di Sima dan sekitarnya. 

Jejer Padepokan, Singapranan. 
Ki Ageng Singaprana memberi wejangan kepada Kusen atau Paku Buwana VIII. 
Disertai tepat panakawan. Perang Kembang
Raden Kusen melawan buta Cakil. 

 Brubuh Sima. 
Kurawa mengamuk. Tapi bisa digagalkan oleh Demang Jayawidagda.  Kembul Bujana. 
Segenap warga Sima syukur dan pesta pora. Ayak pamungkas.

1.
Dhandhanggula Rantamsari

Babat Sima ngumandhang winarni, 
Rikala Ki Ageng Singaprana, 
Jayakartika putrane, 
Trahing kusuma arum, 
Rantamsari putri linuwih, 
Garwa Sinuwun Sala, 
Raden Kusen sunu, 
Sigra jumeneng narendra, 
Sunan Paku Buwana Wolu pinuji, 
Surakarta Diningrat.

Kuneng Raden Ayu Rantamsari, 
Garwa Dalem Sinuwun Kaping Pat, 
Jayakartika ramane, 
Singaprana rumuhun, 
Demang Santa Manggala nguni,
Pangageng abdi keparak, 
Pangarsa panewu, 
Ki Ageng Hanggawijaya, 
Sung pepeling tedhak turun Ki Ageng Giring, 
Demak Pajang Mataram. 

2.
Gambuh Singaprana

Brahmana kang misuwur, 
Singaprana turune ngaluhur, 
Sung palupi dharahe wiji sejati, 
Mejang kagem wayah sunu, 
Pangawikan lahir batos. 

Jayakartika ampuh, 
Teguh wutuh sepuh saguh tangguh, 
Tata titi tatag tutug tatas titis, 
Rantamsari Raden Ayu, 
Prayoga becik rinaos. 

Lelandhes ilmu laku, 
Trahing kusuma rembesing madu, 
Mesu budi murih basuki lestari, 
Mendhem jero mikul dhuwur, 
Warga Sima antuk bobot.

Posting Komentar

0 Komentar